Regisseur Peter Meijer

Bevlogen Regisseur Peter Meijer spreekt de 28 actrice van de voorstelling Overleven is Herinneren toe vanaf een 3 hoog barak stapelbed

Regisseur Peter Meijer uit Gouda is gepassioneerd en bevlogen om het verhaal van de 652 Nederlandse verzetsvrouwen in Vught, Ravensbrück en Dachau getrouw aan de dagboeken, ervaringen van de vrouwen zelf en de memoires te vertellen in de theaterbewerking van het boek “Samen Eervol Overleefd”.

Het menselijke verhaal hoe mensen, en met name vrouwen zware omstandigheden overleven, het dagelijks leven draagbaar maken door humor, zorg en solidariteit. We zien het als we om ons heen kijken.

In de voorstellingen van “Overleven is Herinneren” wordt dit thema krachtig verteld door 28 vrouwen. Die net als de gevangengenomen verzetsvrouwen veelal vreemden waren voor elkaar en toch op elkaar aangewezen worden. Je ziet en hoort hoe zij een groep vormden en dat er een krachtige eendracht ontstaat.

Nog enkele kaarten beschikbaar voor dit uitzonderlijke project in de Goudse Schouwburg op zaterdag 30 april 20:30u en zondagmiddag 1 mei 14:30u.

Bestel direct uw kaarten via de Goudse Schouwburg! Bijna uitverkocht.

Dit verhaal moet u gezien en ervaren hebben!

Zien we u op 30 april of 1 mei?

Rood Kruis op je jas

Rode kruizen op gevangenis jassen in het AGFA-commando van Dachau.

200 Nederlandse vrouwen zijn vanuit Vught via Ravensbrück met 2 treinreizen in veewagons naar Dachau-München vervoerd, omdat zij de regels overtraden, verzet pleegde of onderduikers en piloten hielpen.

Anneke van der Horst verft en naait de rode kruizen op de Dachau jassen!

Moedige vrouwen gebrandmerkt letterlijk door de kruizen op hun jas en figuurlijk hun leven lang door de onmenselijkheden die zij meemaakten in WOII en de nazi kampen.

Toch overleefden zij.
Ze bleven zich gezamenlijk verzetten, toonden moedig solidariteit wat volgde in het bunkerdrama in Vught 1944.

Zongen brutaal het parachutistenlied van Nationale Glorie, terwijl zij met 652 vrouwen na een 3 daagse treinreis in overvolle veewagons Ravensbrück binnen marcheerden.

Zij legden stoutmoedig met 200 vrouwen het werk in de AGFA fabrieken neer in januari 1945 voor meer voedsel.

Na 3 dagen lopen tijdens de dodenmarsen gingen de vrouwen demonstratief zitten op het dorpsplein van Wolfsratshausen en vroegen om de kogel, want verder lopen zouden ze niet meer!

Velen van de 652 vrouwen hebben het Samen Eervol Overleefd!

Dit is de titel van het boek van Hans Suijs, waarin de persoonlijke ervaringen van deze vrouwen verteld wordt na onderzoek, interviews en nagelaten dagboeken, brieven en kamp relikwieën.

(c) Francis Frionnet

In de voorstelling “Overleven is Herinneren” vertellen deze vrouwen zelf het verhaal. De 28 actrices staan symbolisch voor deze 652 “vergeten” verzetsvrouwen. Regisseur Peter Meijer schreef een eerlijk en indrukwekkend verhaal, omdat de ervaringen van deze sterke vrouwen verteld moet worden. En omdat vrouwen veerkrachtiger zijn dan ze vaak denken.

Het onbekende verhaal van verzetsvrouwen in WOII, die een hoge prijs betaalden voor de Vrijheid van Nederland wordt eindelijk verteld.

Op 28, 29, 30 april en 1 mei 2022 in de Goudse Schouwburg. Kaarten? Bestel hier!

Kruizen verven

Anneke verft de kruizen voor op de jassen in Dachau

In de voorstelling gebruiken we voor de verschillende scenes; Vught, Ravensbrück en het AGFA-commando van Dachau steeds andere kleding. Onderzoeker Hans Suijs heeft zich verdiept wat er ook werkelijke gedragen werd in de concentratiekampen.

Sommige van de vrouwen, die het overleefde hebben veel details genoteerd in dagboeken, brieven en memoires. Daarnaast hebben ook de organisaties en gedenkcomités van de kampen geholpen om alles zo getrouw mogelijk na te bootsen. Hans Suijs heeft alle data verzameld en voorziet ons van deze informatie.

Anneke verft de kruizen voor op de jassen in Dachau
De ondergrond voor de rode kruizen is de kleur van de jas…

Anneke één van onze creatieve actrices verft alle stukken stof voor de kruizen die achterop de jassen zaten in Dachau. Kruizen, zodat voor iedereen herkenbaar was wie de gevangenen waren als ze zouden ontsnappen en een mikpunt om op te schieten.

28 jassen, 28 rode kruizen… en zij overleefden zelfs de dodenmarsen.

(c) F. Frionnet

Als namen nummers worden…

Als namen nummers worden

De ultieme wreedheid is mensen ontnemen van hun naam, hun persoonlijke identiteit, hun persoonlijke autonomie en hun vrijheid. In de concentratiekampen van de SS werd dit stelselmatig toegepast. Met als doel om de weerzin en weerstand van bewakers en toeschouwers te breken en onmenselijke leefsituaties in barre omstandigheden te kunnen waarborgen. De kracht van persoonlijke verhalen biedt ons hoop voor verbetering en overbrugging van kloven in de samenleving.

Een nummer doet een beroep op je veerkracht

Ook de moedige vrouwen, die op één of andere wijze verzet boden of tegen de Duitse regels handelden in WOII maakten kennis met deze methode. Als zij na verraad door stadsgenoten in Kamp Vught belandde, werden al hun persoonsgegevens zorgvuldig genoteerd, maar vanaf datzelfde moment kregen zij een persoonlijk nummer. Hun namen werden niet meer genoemd; enkel de nummers werden afgeroepen tijdens de appels of door bewakers. Het was dan alsof je niet meer bestond. Een mannelijke gevangene verteld: “om te overleven moet je niemand worden. Je gedeisd houden en geen weerwoord geven

De groep boven eigen belang

In Vught, Ravensbrück en het AGFA-commando van Dachau-München verzetten de vrouwen zich grotendeels in stilte gezamenlijk tegen deze ontmenselijking. Het lot dat zij ondergaan verbind hen en moedig beloven zij elkaar om samen te overleven. Deze veerkracht om naar elkaar om te kijken, samen cabaretliedjes te schrijven én elkaar te zorgen, doet hen belanden in het Bunkerdrama. In de nacht van 15 op 16 januari 1944 worden zij met 74 vrouwen in een cel gestopt van 9m2 voor 15 hels lange uren, omdat zij zich als barak 23a en 23b solidair verklaarde met Non Verstegen.

Wanhoop of Eendracht; vrouwen kiezen voor gezamenlijkheid

Het zware regime verbindt deze vrouwen en net als vandaag de dag bij het leger in Oekraïne zien we hoe mentaal krachtig mensen kunnen zijn en tot waartoe ze instaat zijn. De ‘gewone studentes, huisvrouwen en moeders’ overleefden samen door elkaar medemenselijkheid te tonen en gezamenlijk verzet te bieden. In de fabriek van het AGFA-commando schreven zij historie door als Nederlandse vrouwen samen het werk neer te leggen en te staken voor beter eten. En de geweren zwegen. Ook tijdens de dodenmarsen besloten zij dat de kogel beter was dan verlopen. En zo gingen zij demonstratief zitten op het dorpsplein van Wolfsrauthausen en daagde de commandant uit om hen dood te schieten. Zij overleefden!

Samen leven is luisteren naar persoonlijke verhalen

Wanneer wij mensen wegzetten als een groep. Niet meer luisteren naar persoonlijke verhalen en mensen niet noemen bij hun naam, maar bij een kenmerk dan voelen wij minder empathie voor ze. Het gevolg is dat de grens van wat geoorloofd is omhoog gaat. We zien het ook in onze maatschappij, wanneer mensen als groep aangeduid worden. Er wordt over mensen gepraat in plaats van met mensen.

Voorstelling Overleven is Herinneren gaat over hoe 652 vrouwen de oorlog en 3 kampen overleven

Het wij-zij conflict overbruggen

Actievoerders en idealisten benoemen vaak een groep om tegen te ageren. Het Wij-Zij conflict. Om deze conflicten of kloven te overbruggen is het noodzaak dat wij openstaan voor elkaars persoonlijke verhalen. Een mooi voorbeeld is het vluchtelingenprobleem. Eens in de zoveel tijd komt een persoonlijk verhaal van een uitzetting in de media en politiek naar voren. Het gezicht en verhaal van de persoon verbindt zich met onze medemenselijkheid en voor deze persoon willen we graag een uitzondering maken. Dit zie je ook bij de vluchtelingenstroom van de oorlog in Oekraïne. Nederlandse zien en horen de persoonlijke verhalen. Zien de gezichten van vluchtende vrouwen met kinderen en moedige mannen die achterblijven om te vechten. En we zijn bereid om onze spullen en zelfs onze huizen te delen. Wat een hoopvolle gedachte, dat saamhorigheid en medeleven begint bij het leren kennen van persoonlijke verhalen en een gezicht.

Verhalen blijven vertellen voor de toekomst

In dit licht is de theatervoorstelling “Overleven is Herinneren” in 2019 tot stand gekomen. De persoonlijk verhalen van verzetsvrouwen in Nederland en hun moedige strijd voor onze vrijheid in WOII verteld ons dat Vrijheid geen norm is. Voor onze Vrijheid is een hoge prijs betaald én het vraagt ons om samen blijvend te werken om Vrijheid voor ieder mens in Nederland en de wereld te garanderen. Samen Eervol Overleven is een kwestie van keuze. De verzetsvrouwen deden elkaar deze belofte en wij kunnen in hun voetsporen volgen.

Vrijheid; vraagt om een werkvorm en gezamenlijke verantwoordelijkheid

De corona-crisis én de huidige oorlog in het oosten heeft ons nog meer bewust gemaakt dat onze huidige staat van Vrijheid vraagt om samenwerking, zorgdragen voor elkaar en verantwoordelijkheid durven nemen voor en met elkaar noodzakelijk is. Verhalen van ‘gewone’ mensen helpen ons om de mens in de ander te zien en de bereidheid om bruggen te bouwen.

Goudse Schouwburg in Gouda

In de Goudse Schouwburg worden op 29 april, 30 april en 1 mei 2022 de overlevingsdrang, veerkracht en onbetwiste moed voorgedragen gebaseerd op de persoonlijke verhalen en memoires van deze vrouwen.

Afwerpen label “zwakke geslacht”

De Kracht van de Vrouw, die alle ballen in elke omstandigheid hoog houdt zo goed als het kan zien we terug in elke vrouw om ons heen! De verzetsvrouwen laten deze vrouwelijke Veerkracht zien en hun verhaal geeft een historische inkijk waarom vrouwen het label van het “zwakke geslacht” eindelijk van zich af kunnen werpen.

In liefdevolle herinnering

Afgelopen week ontvingen wij droevig nieuws. Onze mede actrice uit 2020 Ida Snellenburg-Vooys, die aanvankelijk de rol van Mien Harmsen zou spelen in onze voorstellingen “Overleven is Herinneren” is op 10 maart 2022 overleden.

In de corona periode ging haar gezondheid erg achteruit. Ze hoopte wel bij de uitvoeringen eind april en 1 mei dit jaar te kunnen zijn, eventueel zonder tekst. Helaas hebben wij haar vroegtijdig los moeten laten.

Een intens stuk dat “Overleven is Herinneren” is, smeed onderling sterke banden. De gemeenschappelijke sterke band, die de vrouwen in de concentratiekampen nog intenser gevoelt moeten hebben en hen deed overleven. Dat ook wij afscheid moeten nemen van de energieke en vrolijke Ida, die met veel humor aan de potsierlijke modeshow deelnam raakt ons allen. Maar laat ook een warme lach bij een ieder van ons verschijnen.

In de voorstelling eren wij ook de vrouwen, die de kampomstandigheden niet overleefden. Ook de naam van Ida zal tijdens de uitvoeringen in onze gedachten zijn.

“We geven jouw naam, lieve Ida door aan de eeuwigheid”

Een laatste groet van:
Caroline, Astrid, Mattanja, Moon, Margo, Mieke, Sonja, Melanie, Petra, Vera, Mieke, Marleen, Machteld, Carmen, Hanna, Ria, Mina, Ilse, Ellen, Katrien, Anneke, Marlies, Marielle, Nienke, Anneke, Ada, Monique, Marina, Monique, Joost en Peter.

75 jaar Vrijheid; hoe het begon in 2020

Inmiddels weten we dat corona behoorlijk roet in het eten gooide voor onze voorstellingen van 2020 en 2021. We hebben zelfs de voorstellingen moeten annuleren, omdat de subsidies en sponsoren zich terugtrokken in 2021.

Nu na 2 jaar is mede door het massaal doneren van de verkochten kaarten als een groep van sponsoren het toch mogelijk om de Theatervoorstellingen “Overleven is Herinneren” in de Goudse Schouwburg voor te dragen. Kaarten kunt u bestellen via de website van de Goudse Schouwburg.

Om u meer te vertellen over de inhoud en totstandkoming van de voorstellingen door onderzoeker en auteur Hans Suijs en regisseur/theatermaker Peter Meijer toon ik u toch graag nog de TV uitzending met een studiogesprek in 2020. Hoe het begon…