#womensupport

Wanneer jij je verantwoordelijkheid neemt en jouw deel bijdraagt dan gaat er wat veranderen! Als jij doet wat je altijd deed, dan krijg je ook in de toekomst wat je altijd kreeg.

Meerdere druppels vormen een stortbui, dit symboliseert het samenwerken met anderen. Kijk bv. naar het coronavirus als we allemaal ons steentje bijdragen en onze sociale contacten minimaliseren, dan kunnen we samen de verspreiding ervan verslaan. De statistieken in China en andere Aziatische landen wijzen dit uit. Samen Sterk!

Wat ook geldt is dat wanneer jij 1 stap zet om in je leven iets te veranderen of in je bedrijf de impact van deze verandering voelbaar is bij de mensen om je heen. Het zal ook hen inspireren of je zal andere mensen met hetzelfde doel of missie aantrekken in je leven, waardoor de impact zal uitgroeien tot een ingrijpende veranderende impact of golfstroom.

De gevangen verzetsvrouwen besloten om in de plaats van ontmenselijking en gruwelijkheid elkaar liefde en steun te geven. Kleine menselijke daden met een grote impact en toen 200 Nederlandse verzetsvrouwen hun handen over elkaar sloegen en stopten met werken in de AGFA-fabrieken voor meer en voedzamer voedsel deden een klein groepje Joegoslavische vrouwen mee. Gezamenlijk pleegden zij verzet met het hoogste risico. Op staken in de concentratiekampen staan zware straffen en zelfs de dood.

Wanneer 1 vrouw gestaakt had dan was het niet goed met haar afgelopen, maar nu bijna alle vrouwen dezelfde boodschap uitstraalden konden ze het nog navertellen én veranderde het eten.

Wanneer je de moed op zou willen geven, bedenk dan goed dat samen sterk maakt. En de impact is je eigen leven is als eerste voelbaar.

#Quote

Als vrouw heb ik gevochten voor de vrijheid van Nederland én van de vrouw

– verzetsvrouw

In de jaren 30 en 40 werd de vrouw nog gezien als het “zwakke” geslacht door mannen en de maatschappij, maar ook zeiden vrouwen dit ook vooral over zichzelf in letterlijke en overdrachtelijke zin. Ze werd onmondig gevonden, die bescherming behoefde zodra zij zich begaf buiten de beschuttende kring van het gezin. Voor iedere vrouw, dom of intelligent, onbeduidend of begaafd, arm of rijk, werd het huwelijk de enige eerbare broodwinning en levensbestemming geacht… Wee de vrouw uit ‘betere’ kringen, die zonder manlijke bescherming in het leven stond en haar eigen kost verdiende. Nederland was voor de Tweede Wereld oorlog een verre van modern land… Het leven van de vrouw speelde zich nagenoeg volledig af in de beperkte kring van gezin en zuil. (bron: Kroniek De Jong – Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld oorlog)

Na de Eerste Wereld oorlog was er al wel een behoorlijke stijging ontstaan van vrouwelijke studentes. In 1913 waren vrouwen nog maar 10% vertegenwoordigd in de gemengde Gymnasia, HBS-en en Lycea in 1920 was dit al gestegen boven de 30%. Meisjes vonden massaal hun weg naar goed onderwijs en toch bleef de heersende gedachte dat vrouwen zwak waren lange tijd nog doorslepen. In de crisisjaren van de jaren 30 verviel Nederland weer in haar oude gedachte patronen. Werkende en betaalde vrouwen werden als een bedreiging gezien van de positie en werkgelegenheid van de mannen. De Nederlandse regering wilde per wet alle betaalde arbeid voor gehuwde vrouwen verbieden, op werk als dienstmeisje na…
Oeps… net als de zpp-ers (vernieuwde arbeid) vandaag de dag nu de vaste banen van de werknemers bedreigen en moeten worden ingeperkt.

Door vrouwen uit zeer uiteenlopende politieke richtingen werd toen een breed protestcomité gevormd: het ‘Comité ter Verdediging van de Vrijheid van Arbeid van de Vrouw’, CWAV. Via het daaruit voortgevloeide vrouwennetwerk werden voor en na mei 1940 belangrijke activiteiten opgezet voor het redden van Nederlandse en niet-Nederlandse joodse kinderen.

Door de verzetsvrouwen in de Tweede Wereld oorlog is er wel nog dankbaar gebruik gemaakt van het idee dat vrouwen dom, naïef en alleen maar met het gezin bezig waren. Zo smokkelde zij in het openbaar Joodse onderduikers, Joodse kinderen met valse identiteitsbewijzen gewoon via het spoor door heel Nederland. Later kwamen daar ook de mannen bij die weigerden te werken in Duitsland en neergehaalde piloten. Verder vervoeren zij voedselbonnen en valse identiteitspapieren, wapens en belangrijke informatie tussen de verzetsgroepen. Vrouwen en jonge meisjes werden ook door de Duitsers met rust gelaten. Pas later in de oorlog werden er vaak mede door Nederlandse infiltranten ook veel vrouwen opgepakt die werkten in het verzet.

In concentratiekamp Vught werden zij gedwongen te werken bij het Philips-Commando waar zij onder andere knijpkatten voor het leger moesten maken of werden te werk gesteld bij de Touwtjes fabrieken. In concentratiekamp Ravensbrück werden vrouwen gedwongen zware stenen en zand te versjouwen en met hun ondervoeding en ziekten bezweken velen door het zware werk. Sommige vrouwen werden naar andere concentratiekampen vervoerd om bijvoorbeeld bij de Telefunken radiobuizen fabrieken of bij het AGFA-Commando in Mücnchen een werkkamp van Dachau gedwongen te werken in de oorlogsindustrie.

Reken maar dat na de oorlog deze vrouwen verandert waren in hun gedachten over het zijn van het “zwakke geslacht”. Zij hadden gestreden voor de vrijheid van Nederland naast de mannen. Zij hadden maanden dagelijks het werk van mannen in de fabrieken gedaan en hadden ervaren dat vrouwen net zo goed als mannen konden werken. Ze hadden ondanks de zware en barre omstandigheden geproefd en geroken wat het is om samen met andere vrouwen te werken; ook al was het noodzakelijk geweest om te overleven.

Deze vrouwen waren uit hun maatschappelijke kooien ontsnapt en zouden zich daar nooit meer in laten dwingen. Het heeft nog even geduurd voordat vrouwen in de maatschappij ook eindelijk stappen konden zetten en er een hervorming is gekomen voor gelijke rechten. Denk aan de Dolle Mina’s pas vanaf 1970 werden zij actief. En de groei van werken buitenshuis door vrouwen startte pas echt vanaf 1980. Toch was er wel degelijk iets verandert. De Tweede Wereld oorlog en met name de verzetsvrouwen werden seksebewust. Lees hier een citaat:

“…Maar het plaatje wordt anders, althans gecompliceerder, als we andere zaken in aanmerking nemen, zoals het verhoogde seksebewustzijn van 1945. Er werden in de eerste jaren na de oorlog door vrouwen diverse politieke bijeenkomsten gehouden over de vraag wat je als vrouw zou moeten stemmen. Verzetsvrouwen uit allerlei stromingen en richtingen repten van een gegroeid maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een vergroot zelfvertrouwen. ‘Niet meer zijn wij zwakke vrouwen maar een nieuw en fier geslacht’, luidde het refrein van het Lied der Vrouwen van de in 1946 opgerichte organisatie NVB. Het initiatief tot deze NVB (‘Nederlandse Vrouwenbeweging’) werd met name genomen door overlevenden van het vrouwenkamp Ravensbrück. De organisatie (onderwerp van mijn proefschrift Opoffering en heroïek) ontwikkelde zich al snel tot een overheersend communistische vrouwenvereniging, maar wat er relevant aan is voor de geschiedschrijving van ‘vrouwen en oorlog’ is dat in de NVB, net als in andere vrouweninitiatieven uit de jaren ’44-’48, de overtuiging leefde dat vrouwen diepgaand waren veranderd. Sterker nog: vrouwen meenden dat ze hun waarde nu wel hadden bewezen en verwachtten te worden beloond voor hun inspanningen. ‘We hadden liever gelijke rechten gehad dan standbeelden’, zeiden zij toen zo rond 1950 mannen hun oude posities hadden hernomen en vrouwen als vanouds thuis zaten.”

– Uit: https://psychotraumanet.org/nl/nederlandse-vrouwen-en-de-tweede-wereldoorlog-over-sekse-zorg-en-prestige

Deze verzetsvrouwen én de vrouwen in Nederland, die in de oorlog en hongerwinter hun eigen mannetje hadden moeten staan om te overleven en de confrontatie aan moesten gaan met het leven buitenshuis heeft het bewust zijn van vrouwen een enorme boost gegeven. En de weg naar de vrijheid van de vrouw en sekse gelijkheid in Nederland en de vrouwenemancipatie in het bewustzijn van de vrouw aangewakkerd.

Tot slot nog een keer: ‘Niet meer zijn wij zwakke vrouwen maar een nieuw en fier geslacht’, het refrein van het Lied der Vrouwen van de in 1946

Saamhorig & Solidair

Een crisis maakt creatief en biedt nieuwe kansen. Samen Sterk!

Afgelopen weekend zijn onze drukke maatschappelijke en sociale levens voor de meeste mensen bijna tot stil stand gekomen. De dagelijkse patronen, school, werk, sport en feestjes zijn afgezegd of tot een minimum beperkt. En wat nog het meest apart is, is dat we teruggeworpen zijn op onszelf. Terug getrokken in onze woonplaatsen, huizen, families en achter onze deur.

Toch is het prachtig om te zien, dat ook deze crisis ons niet isoleert van anderen. De meeste mensen gaan niet in hun klein hoekje zitten kniezen, omdat ze slachtoffer zijn. Veel mensen reiken ondanks de strikte sociale regels uit naar anderen. Nieuwe creatieve initiatieven ontstaan en zelfs online scholing wordt uitgedaagd om duizenden leerlingen te gaan onderwijzen. Nederlanders zijn saamhorig en solidair met anderen die hulp nodig hebben. Dit is toch prachtig om mee te maken.

Dat het coronavirus ook lijden verspreidt en veroorzaakt is schrijnend, zeker voor de mensen, de families en bedrijven die het treft. In hun leven heeft het een grote impact, dat mogen we niet vergeten. Maar ondanks het lijden ontstaan dus ook mooie dingen. Sta eens stil bij jezelf en laat je inspireren; hoe jij van deze situatie ook een deugd kan maken; voor jezelf en ook voor anderen.

Samen Sterk! Saamhorig en solidair om met elkaar te overleven, we geven nooit op… Het doet me denken aan de theatervoorstelling waar we de afgelopen maanden met elkaar zo hard voor oefenen én vooral dat we ons inleven in de gevangen verzetsvrouwen in de concentratiekampen. Ontrukt aan de samenleving, geïsoleerd en letterlijk gevangen gezet, maar ook onderdrukt, gekleineerd en geschoffeerd. Maar niet vergeten! Ze ontvingen pakjes via het Rode Kruis en gesmokkelde briefjes. Bovenal ontstond er bij deze vrouwen een saamhorigheid en solidariteit om samen te overleven. En velen hebben 3 concentratiekampen overleefd dankzij hun zorg voor elkaar en hun gezamenlijke doel.

De afgelopen maanden hebben wij van deze saamhorigheid mogen proeven en ervaren terwijl onze wereld thuis en op het werk doordraaide. En nu de laatste 2 maanden voor de voorstelling valt ons eigen sociale leven stil. Alles is onzeker, we leven bij de dag, het uur. Nee, voor velen is er geen intense angst om elk moment dood te kunnen gaan, maar toch proeven wij opnieuw een klein beetje wat zij doorstaan hebben. Het wordt weer een stukje levendiger.

We gaan er voorlopig vanuit dat de voorstellingen doorgaan; we hopen het… bidden het… Laten we saamhorig en solidair zijn en de organisatie steunen. Alle maanden van voorbereiding en gemaakte kosten; laat het niet voor niets geweest zijn. We blijven oefenen via Skype of Zoom; een nieuwe beleving. We gaan het zien.

En we hopen natuurlijk iedereen in goede gezondheid op 1, 2 en 3 mei te ontmoeten!

#Quote

Na de oorlog wilde niemand mijn verhaal horen, dat was nog erger dan de hel van Ravensbrück zelf overleven

– een overlevende verzetsvrouw van Kamp Vught, Ravensbrück en Dachau

Vele verzetsvrouwen hebben dat na de thuiskomst zo ervaren. In o.a. Frankrijk werden ze op de grensstations toegezongen en met een orkest toegejuicht. In Nederland kwamen ze aan op een verlaten station… sommige moesten vele kilometers lopen en anderen vooral de joodse verzetsvrouwen hadden niets… geen thuis, geen huis, geen familie meer.

Onderweg op straat werden ze nageroepen: “moffenhoeren” zoals Toby Hendrikx-Scholte zich herinnert. Andere werd verweten, dat ze het lang zo erg niet hadden gehad als de Nederlanders. Die de hongerwinter hadden overleefd. Iedereen leek wel in zijn eigen overlevingsbubbel te zitten. Nederland verkeerde in shock en onbewust wilde iedereen zo snel mogelijk vergeten én de draad van voor de oorlog weer oppakken. Praatjes vullen geen gaatjes… en zo verzonk iedereen in stilzwijgen.

De vrouwen misten de saamhorigheid van hun kampgenoten; ze stonden er nu alleen voor! Velen besloten alles dan maar weg te stoppen; er niet meer aan te denken. Maar de nachtmerries kun je niet weren. En de angst niet altijd verstoppen. Mensen opnieuw vertrouwen moet een opgave geweest zijn als het al lukte. De meeste vrouwen stopten hun herinneringen en emoties weg. Waarschijnlijk waren ze daar in de kampen al mee begonnen.

Professionele hulpverlening bestond toen nog niet. Koningin Wilhelmina heeft een poging gedaan om overlevenden van de kampen te helpen en maakte zelfs een vleugel van Paleis het Loo voor hen vrij. Een zenuwarts liet een verpleegster weten dat zij ook maar wat aan rotzooiden; niemand wist hoe je aan deze getraumatiseerde vrouwen en mannen hulp kon verlenen.

Sommige vrouwen storten na verloop van een aantal jaren in. En moesten zo stil staan bij hun ervaringen. Anderen verbonden zich met elkaar en startte stichtingen om bv. Kamp Vught te behouden voor herdenking en om er een museum te maken. Anderen stortten zich in het hulpverlenen van oorlogslachtoffers en nabestaanden om hen te voorzien van financiën en een uitkering. En zo ontstond ook het Vrouwencomité Dachau.

Cis Suijs organiseerde elk eerste weekend van mei een reünie om met haar Rooms-Katholieke kampgenoten een dag samen te zijn. De datum was altijd bekend, de familie geïnformeerd en niemand verder mocht daarbij zijn. We zullen nooit weten of zij erover praten konden, of ze terug keken of juist vooruit. Eén ding weten we; de blik in de ogen van een mede lotgenoot spreekt duizend woorden.

Vele vrouwen zwegen…
de verhalen onbekend…
het lijden was in stilte…
maar wordt nu na vele jaren, eindelijk erkend

– Marielle Kolster

#Quote

We zetten de waarheid van de vrouwen van het verzet in WOII op de kaart van de NL geschiedenis

Theatervoorstelling Overleven is Herinneren

Vanuit de persoonlijke dagboeken en memoires van verzetsvrouwen, die aan het einde van hun leven toch hun ervaringen hebben opgeschreven vertelt de voorstelling over de rol van verzetsvrouwen in de Tweede Wereld oorlog én hoe zij hun gevangenschap in de concentratiekampen beleefd hebben.

Uit deze verhalen komt er een thema naar boven dat je niet snel verwacht zal van mensen die letterlijk en figuurlijk aan het overleven zijn. Waarbij we allemaal weten, dat bij overlevingsdrang de meerheid zich als beesten gaat gedragen naar het recht van de sterkste; zien we bij deze vrouwen juist een verbinding en solidariteit ontstaan om als groep samen te overleven.

Deze wilskracht en groepsdrang mondt zich uit in onvoorstelbare situaties. Denk dan aan solidair verklaren van een barak met 1 gestrafte vrouw in Vught. Het met opgeheven hoofd binnen marcheren van Ravensbrück al zingend van het pilotenlied “Wij zonen van één Staat…” en de staking in de AGFA-fabrieken waarbij de SSers hen zouden moeten doodschieten voor muiterij en verzet.

De ongelofelijke natuurlijke en innerlijke kracht van vrouwen én hun wil om niet op te geven en samen te overleven is een grote bemoediging voor iedere vrouw in welke situatie jij je ook bevindt. Zoek steun, zoek verbinding; samen ben je sterk!