Regisseur Peter Meijer

Bevlogen Regisseur Peter Meijer spreekt de 28 actrice van de voorstelling Overleven is Herinneren toe vanaf een 3 hoog barak stapelbed

Regisseur Peter Meijer uit Gouda is gepassioneerd en bevlogen om het verhaal van de 652 Nederlandse verzetsvrouwen in Vught, Ravensbrück en Dachau getrouw aan de dagboeken, ervaringen van de vrouwen zelf en de memoires te vertellen in de theaterbewerking van het boek “Samen Eervol Overleefd”.

Het menselijke verhaal hoe mensen, en met name vrouwen zware omstandigheden overleven, het dagelijks leven draagbaar maken door humor, zorg en solidariteit. We zien het als we om ons heen kijken.

In de voorstellingen van “Overleven is Herinneren” wordt dit thema krachtig verteld door 28 vrouwen. Die net als de gevangengenomen verzetsvrouwen veelal vreemden waren voor elkaar en toch op elkaar aangewezen worden. Je ziet en hoort hoe zij een groep vormden en dat er een krachtige eendracht ontstaat.

Nog enkele kaarten beschikbaar voor dit uitzonderlijke project in de Goudse Schouwburg op zaterdag 30 april 20:30u en zondagmiddag 1 mei 14:30u.

Bestel direct uw kaarten via de Goudse Schouwburg! Bijna uitverkocht.

Dit verhaal moet u gezien en ervaren hebben!

Zien we u op 30 april of 1 mei?

Als namen nummers worden…

Als namen nummers worden

De ultieme wreedheid is mensen ontnemen van hun naam, hun persoonlijke identiteit, hun persoonlijke autonomie en hun vrijheid. In de concentratiekampen van de SS werd dit stelselmatig toegepast. Met als doel om de weerzin en weerstand van bewakers en toeschouwers te breken en onmenselijke leefsituaties in barre omstandigheden te kunnen waarborgen. De kracht van persoonlijke verhalen biedt ons hoop voor verbetering en overbrugging van kloven in de samenleving.

Een nummer doet een beroep op je veerkracht

Ook de moedige vrouwen, die op één of andere wijze verzet boden of tegen de Duitse regels handelden in WOII maakten kennis met deze methode. Als zij na verraad door stadsgenoten in Kamp Vught belandde, werden al hun persoonsgegevens zorgvuldig genoteerd, maar vanaf datzelfde moment kregen zij een persoonlijk nummer. Hun namen werden niet meer genoemd; enkel de nummers werden afgeroepen tijdens de appels of door bewakers. Het was dan alsof je niet meer bestond. Een mannelijke gevangene verteld: “om te overleven moet je niemand worden. Je gedeisd houden en geen weerwoord geven

De groep boven eigen belang

In Vught, Ravensbrück en het AGFA-commando van Dachau-München verzetten de vrouwen zich grotendeels in stilte gezamenlijk tegen deze ontmenselijking. Het lot dat zij ondergaan verbind hen en moedig beloven zij elkaar om samen te overleven. Deze veerkracht om naar elkaar om te kijken, samen cabaretliedjes te schrijven én elkaar te zorgen, doet hen belanden in het Bunkerdrama. In de nacht van 15 op 16 januari 1944 worden zij met 74 vrouwen in een cel gestopt van 9m2 voor 15 hels lange uren, omdat zij zich als barak 23a en 23b solidair verklaarde met Non Verstegen.

Wanhoop of Eendracht; vrouwen kiezen voor gezamenlijkheid

Het zware regime verbindt deze vrouwen en net als vandaag de dag bij het leger in Oekraïne zien we hoe mentaal krachtig mensen kunnen zijn en tot waartoe ze instaat zijn. De ‘gewone studentes, huisvrouwen en moeders’ overleefden samen door elkaar medemenselijkheid te tonen en gezamenlijk verzet te bieden. In de fabriek van het AGFA-commando schreven zij historie door als Nederlandse vrouwen samen het werk neer te leggen en te staken voor beter eten. En de geweren zwegen. Ook tijdens de dodenmarsen besloten zij dat de kogel beter was dan verlopen. En zo gingen zij demonstratief zitten op het dorpsplein van Wolfsrauthausen en daagde de commandant uit om hen dood te schieten. Zij overleefden!

Samen leven is luisteren naar persoonlijke verhalen

Wanneer wij mensen wegzetten als een groep. Niet meer luisteren naar persoonlijke verhalen en mensen niet noemen bij hun naam, maar bij een kenmerk dan voelen wij minder empathie voor ze. Het gevolg is dat de grens van wat geoorloofd is omhoog gaat. We zien het ook in onze maatschappij, wanneer mensen als groep aangeduid worden. Er wordt over mensen gepraat in plaats van met mensen.

Voorstelling Overleven is Herinneren gaat over hoe 652 vrouwen de oorlog en 3 kampen overleven

Het wij-zij conflict overbruggen

Actievoerders en idealisten benoemen vaak een groep om tegen te ageren. Het Wij-Zij conflict. Om deze conflicten of kloven te overbruggen is het noodzaak dat wij openstaan voor elkaars persoonlijke verhalen. Een mooi voorbeeld is het vluchtelingenprobleem. Eens in de zoveel tijd komt een persoonlijk verhaal van een uitzetting in de media en politiek naar voren. Het gezicht en verhaal van de persoon verbindt zich met onze medemenselijkheid en voor deze persoon willen we graag een uitzondering maken. Dit zie je ook bij de vluchtelingenstroom van de oorlog in Oekraïne. Nederlandse zien en horen de persoonlijke verhalen. Zien de gezichten van vluchtende vrouwen met kinderen en moedige mannen die achterblijven om te vechten. En we zijn bereid om onze spullen en zelfs onze huizen te delen. Wat een hoopvolle gedachte, dat saamhorigheid en medeleven begint bij het leren kennen van persoonlijke verhalen en een gezicht.

Verhalen blijven vertellen voor de toekomst

In dit licht is de theatervoorstelling “Overleven is Herinneren” in 2019 tot stand gekomen. De persoonlijk verhalen van verzetsvrouwen in Nederland en hun moedige strijd voor onze vrijheid in WOII verteld ons dat Vrijheid geen norm is. Voor onze Vrijheid is een hoge prijs betaald én het vraagt ons om samen blijvend te werken om Vrijheid voor ieder mens in Nederland en de wereld te garanderen. Samen Eervol Overleven is een kwestie van keuze. De verzetsvrouwen deden elkaar deze belofte en wij kunnen in hun voetsporen volgen.

Vrijheid; vraagt om een werkvorm en gezamenlijke verantwoordelijkheid

De corona-crisis én de huidige oorlog in het oosten heeft ons nog meer bewust gemaakt dat onze huidige staat van Vrijheid vraagt om samenwerking, zorgdragen voor elkaar en verantwoordelijkheid durven nemen voor en met elkaar noodzakelijk is. Verhalen van ‘gewone’ mensen helpen ons om de mens in de ander te zien en de bereidheid om bruggen te bouwen.

Goudse Schouwburg in Gouda

In de Goudse Schouwburg worden op 29 april, 30 april en 1 mei 2022 de overlevingsdrang, veerkracht en onbetwiste moed voorgedragen gebaseerd op de persoonlijke verhalen en memoires van deze vrouwen.

Afwerpen label “zwakke geslacht”

De Kracht van de Vrouw, die alle ballen in elke omstandigheid hoog houdt zo goed als het kan zien we terug in elke vrouw om ons heen! De verzetsvrouwen laten deze vrouwelijke Veerkracht zien en hun verhaal geeft een historische inkijk waarom vrouwen het label van het “zwakke geslacht” eindelijk van zich af kunnen werpen.

In liefdevolle herinnering

Afgelopen week ontvingen wij droevig nieuws. Onze mede actrice uit 2020 Ida Snellenburg-Vooys, die aanvankelijk de rol van Mien Harmsen zou spelen in onze voorstellingen “Overleven is Herinneren” is op 10 maart 2022 overleden.

In de corona periode ging haar gezondheid erg achteruit. Ze hoopte wel bij de uitvoeringen eind april en 1 mei dit jaar te kunnen zijn, eventueel zonder tekst. Helaas hebben wij haar vroegtijdig los moeten laten.

Een intens stuk dat “Overleven is Herinneren” is, smeed onderling sterke banden. De gemeenschappelijke sterke band, die de vrouwen in de concentratiekampen nog intenser gevoelt moeten hebben en hen deed overleven. Dat ook wij afscheid moeten nemen van de energieke en vrolijke Ida, die met veel humor aan de potsierlijke modeshow deelnam raakt ons allen. Maar laat ook een warme lach bij een ieder van ons verschijnen.

In de voorstelling eren wij ook de vrouwen, die de kampomstandigheden niet overleefden. Ook de naam van Ida zal tijdens de uitvoeringen in onze gedachten zijn.

“We geven jouw naam, lieve Ida door aan de eeuwigheid”

Een laatste groet van:
Caroline, Astrid, Mattanja, Moon, Margo, Mieke, Sonja, Melanie, Petra, Vera, Mieke, Marleen, Machteld, Carmen, Hanna, Ria, Mina, Ilse, Ellen, Katrien, Anneke, Marlies, Marielle, Nienke, Anneke, Ada, Monique, Marina, Monique, Joost en Peter.

Na 22 maanden…

Regisseur Peter Meijer vertelt verhalen van 'echte' mensen, natuurlijk en herkenbaar

OVERLEVEN IS HERINNEREN

“Na 22 maanden stonden we dan weer op de vloer. Met elkaar, het voelt alweer vertrouwd. Als groep hebben we al veel doorleefd en zijn we ondanks corona verbonden gebleven. We zijn weer bij elkaar. Ik sta hier samen met de bedden van 3 etages hoog; net als in de barakken van Vught, Ravensbrück en Dachau. Terwijl de dames boven staan te zingen ‘maak ik de bedden op’. Om 20:00u gaan we aan de slag met oefenen in onze mooie gedoneerde ruimte van de Van Nieuwpoort Groep. De zeven nieuwe speelsters zijn al opgenomen in de groep vrouwen en ze passen zich moeiteloos aan.

Als regisseur ben ik steeds weer onder de indruk van deze spelersgroep. Het voelt als onze opdracht! Wat een gedrevenheid van ons allemaal om dit verhaal te vertellen.
We willen deze vrouwen eren: die ondanks alle pijn, honger kou en verdriet toch wisten te overleven. We vertellen hoe zij als gewone meisjes en vrouwen het verzet inrolde; niemand kan vooraf voor zo’n taak kiezen. Je doet het in die split second als je voor de keuze staat! Deze verhalen zijn onbekend gebleven en wij mogen ze vertellen, zodat we niet vergeten dat heldendaden beginnen bij het oppakken van je verantwoordelijkheid en zorg voor een ander.

En om te zorgen dat we ons blijven herinneren hoe het niet moet. Dat vrijheid niet vanzelf sprekend is en dat er vroeg of laat mensen een prijs voor betalen of betaald hebben. Op dit moment zien we de beelden van Oekraïne; een oorlog net zo zinloos en waar moedige mensen hun taak oppakken om te strijden voor de vrijheid. Hoe actueel blijft deze boodschap; dat wij hem telkens weer mogen vertellen en herinneren.

Wij vertellen de boodschap van hoop en kracht! Dat het ons allemaal soms aangrijpt hoort erbij, dat er soms tranen vloeien ook. Maar er wordt ook gelachen, gezongen en feest gevierd; ook dat hoort erbij.
Wij geven de vrouwen een naam, een gezicht!”

Kaartverkoop is gestart!

Ode aan de Vrouw

Kamp Vught - Verzetsvrouwen uit Theatervoorstelling Overleven is Herinneren - kaarten Goudse Schouwburg 29 april 2022, 30 april 2022, 1 mei 2022

Thema’s: Vrijheid, Moed, Veerkracht, Eensgezind, Verzetsvrouwen

Het meest onzichtbare geheim van de veerkracht van vrouwen

Het Theaterstuk Overleven is Herinneren is ontstaan tegen de achtergrond van de veelal onbekend gebleven verhalen van verzetsvrouwen. Samen Sterk!

Verzetsvrouwen hebben een veel grotere rol hebben gespeeld dan gedacht. En hadden een grotere kans om de gruwelijke concentratiekampen te overleven. Dit wordt visueel gemaakt in het theaterstuk.

Vrouwen zijn zeer veerkrachtig, verbinden zich met elkaar, tonen moed en werken met humor. Daardoor overleefden veel van de 652 verzetsvrouwen die op 6 september 1944 van Kamp #Vught, via een 3 daagse treinreis in veewagons naar #Ravensbrück reisden. Vandaar uit naar andere concentratie-/werkkampen oa een werkkamp van het #AgfaKommando; een buitenkamp van #Dachau en de dodenmarsen in mei 1945.

Het ongelofelijke verhaal over de kracht van de vrouw en de moed, die zij toonden ondanks de onmenselijke omstandigheden werpt een nieuw licht op het vrouw zijn!

Een bemoedigende gedachten dat vrouwen zelfs de meest gruwelijke omstandigheden met saamhorigheid, humor, moed en overlevingsdrang kunnen overleven. 

Een Ode aan de Kracht van de Vrouw en met respect voor de verzetsvrouwen, die hun strijd hebben gestreden voor onze Vrijheid!

Vanwege corona is de voorstelling verplaatst naar een nog onbekende datum na corona.

We zijn vastbesloten om de voorstelling ten uitvoer te brengen. Dit verhaal moet verteld worden. Het wordt een voorstelling, die je niet gauw zult vergeten.

Getuige Selma van de Perre vertelt

Selma Velleman werd op 7 juni 1922 in Amsterdam geboren in een zeer liberaal joods gezin. Ze had twee broers Louis en David en een zusje Clara. In het najaar van 1942 meldde Selma’s vader Barend zich aan voor tewerkstelling in een van de joodse werkkampen in Nederland. Hij had gehoord dat vrouwen en kinderen een vrijstelling kregen als hun mannen in een werkkamp gingen werken.

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden de kampen leeggehaald en de mannen naar Westerbork gestuurd. Ook hun vrouwen en kinderen werden opgehaald. NHM VERTELT : OOGGETUIGE ooggetuigen vertellen over hun ervaringen Regelmatig deelt een ooggetuige zijn of haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog aan de hand van een interview met Esther Göbel, projectmedewerker Joods Cultureel Kwartier. Deze unieke verhalen worden vertelt in aanwezigheid van publiek en de gesprekken worden vast gelegd op video. Op deze pagina ziet u een overzicht van de sprekers van NHM Vertelt.

Voorlopig zijn de volledige opnames terug vinden in het Kenniscentrum van het Joods Historisch Museum. De groep met overlevenden die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner, terwijl de vraag naar informatie juist groeit. De unieke verhalen van de overlevenden geven namelijk niet alleen inzicht over moeilijke vraagstukken uit het verleden, maar ook over het heden. We hebben als doel gesteld om zo veel mogelijk overlevenden vast te leggen om zo hun ervaringen door te geven aan een breed publiek. We hopen dat deze interviews door velen worden bekeken en worden gedeeld. https://jck.nl/nl/longread/nhm-vertel…

#Quote

Als vrouw heb ik gevochten voor de vrijheid van Nederland én van de vrouw

– verzetsvrouw

In de jaren 30 en 40 werd de vrouw nog gezien als het “zwakke” geslacht door mannen en de maatschappij, maar ook zeiden vrouwen dit ook vooral over zichzelf in letterlijke en overdrachtelijke zin. Ze werd onmondig gevonden, die bescherming behoefde zodra zij zich begaf buiten de beschuttende kring van het gezin. Voor iedere vrouw, dom of intelligent, onbeduidend of begaafd, arm of rijk, werd het huwelijk de enige eerbare broodwinning en levensbestemming geacht… Wee de vrouw uit ‘betere’ kringen, die zonder manlijke bescherming in het leven stond en haar eigen kost verdiende. Nederland was voor de Tweede Wereld oorlog een verre van modern land… Het leven van de vrouw speelde zich nagenoeg volledig af in de beperkte kring van gezin en zuil. (bron: Kroniek De Jong – Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld oorlog)

Na de Eerste Wereld oorlog was er al wel een behoorlijke stijging ontstaan van vrouwelijke studentes. In 1913 waren vrouwen nog maar 10% vertegenwoordigd in de gemengde Gymnasia, HBS-en en Lycea in 1920 was dit al gestegen boven de 30%. Meisjes vonden massaal hun weg naar goed onderwijs en toch bleef de heersende gedachte dat vrouwen zwak waren lange tijd nog doorslepen. In de crisisjaren van de jaren 30 verviel Nederland weer in haar oude gedachte patronen. Werkende en betaalde vrouwen werden als een bedreiging gezien van de positie en werkgelegenheid van de mannen. De Nederlandse regering wilde per wet alle betaalde arbeid voor gehuwde vrouwen verbieden, op werk als dienstmeisje na…
Oeps… net als de zpp-ers (vernieuwde arbeid) vandaag de dag nu de vaste banen van de werknemers bedreigen en moeten worden ingeperkt.

Door vrouwen uit zeer uiteenlopende politieke richtingen werd toen een breed protestcomité gevormd: het ‘Comité ter Verdediging van de Vrijheid van Arbeid van de Vrouw’, CWAV. Via het daaruit voortgevloeide vrouwennetwerk werden voor en na mei 1940 belangrijke activiteiten opgezet voor het redden van Nederlandse en niet-Nederlandse joodse kinderen.

Door de verzetsvrouwen in de Tweede Wereld oorlog is er wel nog dankbaar gebruik gemaakt van het idee dat vrouwen dom, naïef en alleen maar met het gezin bezig waren. Zo smokkelde zij in het openbaar Joodse onderduikers, Joodse kinderen met valse identiteitsbewijzen gewoon via het spoor door heel Nederland. Later kwamen daar ook de mannen bij die weigerden te werken in Duitsland en neergehaalde piloten. Verder vervoeren zij voedselbonnen en valse identiteitspapieren, wapens en belangrijke informatie tussen de verzetsgroepen. Vrouwen en jonge meisjes werden ook door de Duitsers met rust gelaten. Pas later in de oorlog werden er vaak mede door Nederlandse infiltranten ook veel vrouwen opgepakt die werkten in het verzet.

In concentratiekamp Vught werden zij gedwongen te werken bij het Philips-Commando waar zij onder andere knijpkatten voor het leger moesten maken of werden te werk gesteld bij de Touwtjes fabrieken. In concentratiekamp Ravensbrück werden vrouwen gedwongen zware stenen en zand te versjouwen en met hun ondervoeding en ziekten bezweken velen door het zware werk. Sommige vrouwen werden naar andere concentratiekampen vervoerd om bijvoorbeeld bij de Telefunken radiobuizen fabrieken of bij het AGFA-Commando in Mücnchen een werkkamp van Dachau gedwongen te werken in de oorlogsindustrie.

Reken maar dat na de oorlog deze vrouwen verandert waren in hun gedachten over het zijn van het “zwakke geslacht”. Zij hadden gestreden voor de vrijheid van Nederland naast de mannen. Zij hadden maanden dagelijks het werk van mannen in de fabrieken gedaan en hadden ervaren dat vrouwen net zo goed als mannen konden werken. Ze hadden ondanks de zware en barre omstandigheden geproefd en geroken wat het is om samen met andere vrouwen te werken; ook al was het noodzakelijk geweest om te overleven.

Deze vrouwen waren uit hun maatschappelijke kooien ontsnapt en zouden zich daar nooit meer in laten dwingen. Het heeft nog even geduurd voordat vrouwen in de maatschappij ook eindelijk stappen konden zetten en er een hervorming is gekomen voor gelijke rechten. Denk aan de Dolle Mina’s pas vanaf 1970 werden zij actief. En de groei van werken buitenshuis door vrouwen startte pas echt vanaf 1980. Toch was er wel degelijk iets verandert. De Tweede Wereld oorlog en met name de verzetsvrouwen werden seksebewust. Lees hier een citaat:

“…Maar het plaatje wordt anders, althans gecompliceerder, als we andere zaken in aanmerking nemen, zoals het verhoogde seksebewustzijn van 1945. Er werden in de eerste jaren na de oorlog door vrouwen diverse politieke bijeenkomsten gehouden over de vraag wat je als vrouw zou moeten stemmen. Verzetsvrouwen uit allerlei stromingen en richtingen repten van een gegroeid maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een vergroot zelfvertrouwen. ‘Niet meer zijn wij zwakke vrouwen maar een nieuw en fier geslacht’, luidde het refrein van het Lied der Vrouwen van de in 1946 opgerichte organisatie NVB. Het initiatief tot deze NVB (‘Nederlandse Vrouwenbeweging’) werd met name genomen door overlevenden van het vrouwenkamp Ravensbrück. De organisatie (onderwerp van mijn proefschrift Opoffering en heroïek) ontwikkelde zich al snel tot een overheersend communistische vrouwenvereniging, maar wat er relevant aan is voor de geschiedschrijving van ‘vrouwen en oorlog’ is dat in de NVB, net als in andere vrouweninitiatieven uit de jaren ’44-’48, de overtuiging leefde dat vrouwen diepgaand waren veranderd. Sterker nog: vrouwen meenden dat ze hun waarde nu wel hadden bewezen en verwachtten te worden beloond voor hun inspanningen. ‘We hadden liever gelijke rechten gehad dan standbeelden’, zeiden zij toen zo rond 1950 mannen hun oude posities hadden hernomen en vrouwen als vanouds thuis zaten.”

– Uit: https://psychotraumanet.org/nl/nederlandse-vrouwen-en-de-tweede-wereldoorlog-over-sekse-zorg-en-prestige

Deze verzetsvrouwen én de vrouwen in Nederland, die in de oorlog en hongerwinter hun eigen mannetje hadden moeten staan om te overleven en de confrontatie aan moesten gaan met het leven buitenshuis heeft het bewust zijn van vrouwen een enorme boost gegeven. En de weg naar de vrijheid van de vrouw en sekse gelijkheid in Nederland en de vrouwenemancipatie in het bewustzijn van de vrouw aangewakkerd.

Tot slot nog een keer: ‘Niet meer zijn wij zwakke vrouwen maar een nieuw en fier geslacht’, het refrein van het Lied der Vrouwen van de in 1946

Workshop zang en tekstbeheersing

(c) Foto’s Co van der Horst

Op je vrije zondagmiddag van Nationale Vrouwendag krijgen wij een workshop zangtechniek, stemvorming én tekstbeheersing van zangpedagoge Ingrid Kappelle.

Wat was dat leerzaam en ontzettend leuk. Met behulp van een simpel elastiekje zing je met een borstkas spanning waardoor je op toon zingt. Ingrid coacht je ook met behulp van het elastiek naar het voelen van je tekst in de juiste emotie. Het was verbazingwekkend om te horen hoe een tekst anders vorm krijgt tijdens de verschillende standen van het elastiek.

Ingrid is echt een vakvrouw met studies aan o.a. het Conservatorium van Maastricht waar zij ook jaren werkzaam was al hoofdvak docente solozang.

Wat geweldig dat zij het muziekrepertoire voor de voorstelling schreef en ons amateurs aanmoedigt het beste uit onszelf te halen. Daarnaast is Ingrid één van de actrices, die meespeelt in het stuk.

Een heerlijke invulling van de Vrouwendag!

(c) Foto’s: Monique Frionnet

Durf jij te stralen?

#NationaleVrouwendag. Je bent veerkrachtiger dan je denkt!

Vrouwen het “zwakke” geslacht? Het is ons jaren gezegd én we zeiden het tegen onszelf. Wat je uitspreekt met overtuiging creëer je. Met je verstand weet je dat je meer in je mars hebt dan je laat zien.

Maar diep van binnen klinkt steeds dat kleine stemmetje “Wie ben jij nou?” , “Ben ik wel goed genoeg?” Of “Wat stel jij nou voor, die ander die…”. Herkenbaar hè?

Het verlamt je, het remt je om in actie te komen om te stralen en jezelf in het volle licht te durven plaatsen.

Zo werkte het lange tijd wel bij mij.
Mag ik je mijn geheim verklappen?
Het is een keuze!

Ondanks alles wat je hebt mee gemaakt kan jij kiezen dat je sterk bent. Het waard bent. Goed genoeg bent én deze wereld iets te brengen hebt. Hard werken dat dan wel om het te geloven en laten zinken in je hart.

Mag ik je uitnodigen om naar de Theatervoorstelling Overleven is Herinneren te komen om samen met ons te ervaren hoe sterk vrouwen zijn en tot waar zij toe in staat zijn als ze samenwerken, elkaar supporten.

Op 1, 2 en 3 mei 2020 in Gouda heb je de mogelijkheid om dit te ervaren.

We ontmoeten je graag

want jij bent het waard!#SupportThing