Betsij Henriette Trompetter (1917-2003)

Betty komt uit een Joods gezin. Dochter van zakenman David Joël Trompetter en Roselina van Wijnbergen. Betty heeft een jonger zusje Henny en twee broertjes: Joël en Bram. Ze ging naar het HBS en werd kinderverzorgster. Ze woont op kamers in de Van Baerlestraat en later in de J.J. Viottastraat te Amsterdam. Als haar ouders en broers in 1942 worden opgepakt, komt zij in contact met het verzets. Zij krijgt het valse persoonsbewijs van Christina Cornelia (Tineke) de Hoog, hulp in de huishouding en vindt onderdak in Eljo-Zamy; een voormalig kinderpension in Ugchelen op de Veluwe. Daar ontmoet ze Albert van der Harst uit Rijswijk, mede-onderduiker waarmee zij na de oorlog trouwt.

Als zij zicht niet veilig voelt in het pension vraagt ze overplaatsing aan. Johannes (Jans) Post, die bekend was met haar familie-achtergrond regelt een nieuw onderduikadres in Rijnsburg.

Ze krijgt een vervalst persoonsbewijs op naam van Hillegonda Annetta Alida van der Laan uit Oud-Beijierland. Haar roepnaam wordt Gon van der Laan. Zij vraagt om koerierswerk te doen aan Jans Post. En reist aanvankelijk in Noord-Nederland, maar wanneer ze een voormalig HBS klasgenoot in SS uniform ziet vraagt ze werk aan in het Westen en reist 1e klas.

Voor de mensen in het verzet is ze Tineke. Zij is assistent van Jans Post en was betrokken bij de LO en het dagblad Trouw. Daarnaast was ze actief bij het gewapend verzet; de Landelijke Knokploegen (LKP).

Na een mislukte overval op het Amsterdamse Huis van Bewaring aan de Weteringschans werd de knokploeg van Post opgerold.

Betty wordt in de nacht van 15 op 16 juli 1944 van haar bed gelicht en gearresteerd. Jans Post word iets later voor het huis opgepakt en de volgende dag standrechtelijk gefusilleerd.

Gon van der Laan werd als politiek gevangen via Kamp Vught naar vrouwenkamp Ravensbrück gebracht. Vandaar uit wordt ze tewerkgesteld in het AGFA-Commando; een werk- en buitenkamp van Dachau en overleefd de dodenmarsen. Niemand ontdekt dat ze Joods is tijdens haar gevangenschap en dat ze Betty Trompetter heet.

Als ze eindelijk terugkeert naar Nederland loopt ze vanuit het station Den Haag naar het ouderlijk huis van Albert van der Harst in Rijswijk. Op 12 oktober 1945 trouwt ze met hem. Ze krijgen 1 dochter; Henny net als haar zus, die ook de oorlog overleefd.

Na de oorlog zet zij zich in bij het Haagse districtbestuur van de Stichting 1940-1945 en in 1977 tot het hoofdbestuur voor Zuid-Holland. Van 1991-2000 is ze bestuurslid van de Stichting Vrouwen Comité Dachau.

Ze is onderscheiden met een erepenning en onthuld op 16 juli 1992, precies 48 jaar, nadat Johannes Post was gefusilleerd bij de JP-kazerne in Havelte een borstbeeld van hem.

Petra Verkerk speelt Gon

________________________________________________________

Bronnen o.a. resources Huygens