Wij nemen de Privacy van Persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

We doen er van alles aan om uw gegevens ook privé te houden. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen we wel gegevens van u. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG),  de Telecommunicatiewet en de Auteurswet/Portretrecht. Welke dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, leest u hieronder. OverlevenisHerinneren.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Over Ons

Dit is het privacy statement van Eckstein maakwerk – Peter Meijer, gevestigd te 2801 RH Gouda aan het Zwaansgat 15 (hierna: OverlevenisHerinneren) www.overlevenisherinneren.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Eckstein Maakwerk is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten, producten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functies u op onze website of binnen ons bedrijf gebruikt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Website overlevenisherinneren.nl

 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een reactie op een artikel, een bericht in het contactformulier, mail of via de whatsapp zoals: naam, e-mailadres, evt. telefoonnummer (vast, mobiel, werk)

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@overlevenisherinneren.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

Persoonsgegevens bij aankoop Tickets

Voor de bestelling van de Tickets werken wij met bemiddelingsorganisatie Tix4all. Website www.tix4all.nl Voor het aankopen van de tickets geeft u na invulling van de benodigde persoonsgegevens toestemming om deze gegevens: naam, adres, betaling en bankgegevens en mailadres door ons te gebruiken om u te informeren over de voorstelling en informatie over de organisatie te geven. Met Tix4all hebben wij een verwerkingsovereenkomst. Tix4all is verantwoordelijk voor de afhandeling van de tickets en uw persoonlijke gegevens.

De betalingsgegevens worden verwerkt  door 4 en 5 mei Comité Gouda, daar zij het beheer hebben over de fondsen en financiering van de productie. We hebben een verwerkingsovereenkomst met het 4 en 5 mei comité Gouda.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde  gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens via Tix4all (de ticketverkoop)voor de volgende doelen:

 • Inzage van de aantallen bezoekers per voorstelling
 • Contact op te nemen via telefoon, mail of post om u op de hoogte te houden en te informeren over de organisatie en de voorstelling.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteren van de website en afstemmen van onze dienstverlening op uw voorkeuren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld en de wettelijke vastgestelde termijn/

Verstrekking aan derden

Eckstein Maakwerk verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij ontvangen via onze website en mail. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

De verantwoordelijkheid van de persoonsgegevens, die Tix4all ontvangt van u bij de aankoop van de tickets ligt bij Tix4all.

Gegevens die wij online kunnen publiceren

Wanneer u zelf een reactie plaatst op onze website of Social Media kunnen de volgende persoonsgegevens (of een deel ervan) op de website gepubliceerd worden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Profielfoto

Online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek, marketing en de optimalisering van onze dienstverlening.

Beeldmateriaal wordt niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Beeldmateriaal kan geanonimiseerd gebruikt worden voor marketingdoeleinden, promotiemateriaal en nieuwsbrieven volgens de regels van auteurs- en portretrecht.

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 

Wij maken gebruik van de navolgende cookies

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Tracking Cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Sitetracking van JetPack plaatst een cookie, die bijhoudt welke pagina’s u op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses. Meer informatie over sitetracking vindt u  hier.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Eckstein Maakwerk gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. De gegevens worden geanomiseerd verzameld en zijn dus niet naar u terug te herleiden.

Cookie uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. 

Dingen die u altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Social Media

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen, bijvoorbeeld voor de aankoop van de Tickets of de boekenverkoop via Bol.com. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Overlevenisherinneren.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon sturen naar contact@overlevenisherinneren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@overlevenisherinneren.nl

Laatste wijziging Privacy Verklaring

De laatste wijziging is van 2 februari 2020. Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Nieuwe versies publiceren we altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.