75 jaar Vrijheid

Vrijheid is een gift. Leven in vrijheid een keuze…

Vrijheid is nooit vanzelf sprekend. Vrijheid is een gift! Je kunt het niet in je handen vasthouden; het is als water dat tussen je vingers door glipt. En daarom mogen wij herinneren, daarom moeten wij herinneren; omdat wij nooit mogen vergeten! Dat er heel veel mensen zijn geweest, die een hoge prijs hebben betaald voor onze vrijheid.

Vrijheid is een gift; het geeft de ruimte om jezelf te kunnen en mogen zijn. Het maakt de wereld zoveel mooier!

– Marielle Kolster
Vrijheid geef je door!

En soms leef je ogenschijnlijk in een vrij land, maar ben je gevangene van je eigen ervaringen en verleden. “Weet dat je een keuze hebt” vertelt Edith Eva Eger (overlevende auschwitz en psychologe) in haar boek “De Keuze – Leven in Vrijheid”. Besteed je aandacht aan wat je hebt verloren; of besteed je aandacht aan wat je nog hebt?

Haar woorden “alles draait om samenwerking” zien we ook terug bij de gevangen verzetsvrouwen. Zij zegt: “Als je wil overleven, moet je je eigen behoeften overstijgen en jezelf wijden aan iets of iemand buiten jezelf” en “hoop doet letterlijk leven”. Al deze elementen vinden we ook terug bij de verzetsvrouwen in de voorstelling. Het is een universeel gegeven; dat overleven van welke situatie dan ook aankomt op een keuze maken om samen te overleven. En zodat je geen gevangenen meer bent…

75 jaar Vrijheid; we mogen het vieren om door te geven! Om te blijven herinneren, dat vrijheid niet vanzelf sprekend is. En dat we met elkaar moeten kiezen; elke dag om de ander zijn eigen keuzes te laten maken en dat te respecteren. Om elkaar aan te moedigen om te Leven in Vrijheid.

Laten we elkaar supporten!